Nasz kos bierze kąpiel
 Góra / Haut / Top
 Dół / Bas / Down
Nasz kos bierze kąpiel
Notre merle prend un bain
Our blackbird taking a bath
Najedź myszką na zdjęcia     Passez la souris sur une photo     Pass the mouse over a photo
 Our blackbird taking a bath
 Nasz kos bierze kąpiel
 Notre merle prend un bain
 Our blackbird taking a bath
◄ Powrót ◄ Retour ◄ Back ◄  | ▲ Góra ▲ Haut ▲ Top ▲